Over ons

Disclaimer

Disclaimer website The Balanced Women (https://thebalancedwomen.nl/)

 

Binnen ons bedrijf spreken wij altijd over je of jou en daarom doen we dat ook in onze juridische documenten. Wanneer je je op de website van The Balanced Women bevindt, is het prettig om te weten waar je aan toe bent. Nu proberen wij te allen tijde zoveel mogelijk zorg te dragen voor duidelijke communicatie via onze website. Toch kan het zijn dat je twijfel hebt over bepaalde zaken. Uiteraard kun je dan contact met ons opnemen. Daarbij willen we je middels onderstaande disclaimer de nodige informatie verstrekken, met betrekking tot onze website-communicatie.

1. Aanwezige informatie op de website

Vanuit The Balanced Women besteden wij in hoge mate aandacht aan deze website. Toch kan het voorkomen dat er onvolledige, of onjuiste informatie leesbaar is op onze website. Met betrekking tot dergelijke situaties aanvaarden wij geen enkele vorm van aansprakelijkheid die, direct of indirect, voortvloeit uit jouw interpretaties en het gebruik van alle aanwezige informatie op de website. Dit geldt eveneens voor informatie die al dan niet door derden via deze website beschikbaar is gesteld.

2. Auteursrechtelijke bepalingen

Alle aanwezige content (geschreven en ook anders) kan worden aangemerkt als auteursrechtelijk beschermd. Op grond van het Nederlandse Auteursrecht, behoort al de besproken content toe aan The Balanced Women. Het auteursrecht van The Balanced Women rust daarmee op de website content. Zonder schriftelijke toestemming van een rechtsgeldig vertegenwoordiger van The Balanced Women, is het dan ook niet toegestaan om onze content te verveelvoudigen of openbaar te maken. Indien je zonder toestemming content plaatst op eigen kanalen waar ons auteursrecht op rust, loop je het risico door ons aansprakelijk gesteld te worden voor alle kosten die wij in dit kader maken en de schade die wij hierdoor oplopen.

3. Prijsstellingen

Prijzen, weergegeven op onze website of medegedeeld door een van onze medewerkers, kunnen te allen tijde wijzigen. Aan verleende prijsindicaties, of op de website weergegeven prijsindicaties, kunnen geen rechten worden ontleend. Enkel in geval van officiƫle offertes kun je aanspraak maken op een bepaalde prijsstelling.

4. Rechten

In algemene zin kunnen aan de aanwezige informatie op onze website geen rechten worden ontleend.

 

Wil je meer weten over het juridisch beleid van The Balanced Women of heb je vragen met betrekking tot onze disclaimer? Stuur dan een e-mail naar info@thebalancedwomen.nl.

 

The Balanced Women | info@thebalancedwomen.nl

Versie 2023